.: HAM Radio :.

Čo znamená HAM?

Tiež po prečítaní názvu HAM sa vám zbehli slinky na fajnú šťavnatú šunku? Tak bohužiaľ ostanete ešte chvíľku hladný. Slovo HAM nemá so šunkou nič spoločné a ide o pútavú náplň voľného času, z ktorej sa ľudia radujú už cez 100 rokov. Slovíčko HAM je o rádioamatérskom vysielaní po celom svete. Zavediem vás približne pred rok 1908, pred ktorým sa začali prvé pokusy experimentovania s frekvenčným spektrom konkrétne v USA. V roku 1908 sa podarilo trom pánom sprevádzkovať svoju stanicu s názvom Harvad Radio Club. Keďže v tejto dobe rádioamatéri nepoužívali ešte prideľovacie volacie znaky , hlásili sa pod značkou ktorú tvorili ich mená Hyman, Almy a Murray. Pri fónickom vysielaní to nebol až taký problém ako pri telegrafovaní, kedy to zabralo veľa času kým vyťukali len svoj volací znak. Preto cca v roku 2010 si z dlhého volacieho znaku ich mien zmenili volací znak na HAM, čo predstavuje iniciály z mena. V roku 1911 pán Hyman loboval v Kongrese USA za lepšie podmienky americkej legislatívy voči rádioamatérom a skratku HAM používali v diskusii ako konkrétny príklad všetci hovoriaci kongresmani a tak sa toto slovo zaužívalo ako pojem pre rádioamatérsku stanicu respektíve pre rádioamatéra.

Rádioamatér

je laicky povedané taký malý blázon, ktorý ma na paneláku či dome poťahané nejaké tie drôtiky, za opaskom vysielačky ako vojak granáty a sem tam počuť nejaké to pípanie v podobe morzeovky. Z názvu si veľa ľudí myslí, že je to amatér ktorý skúša niečo čomu ani on sám vlastne nerozumie. Je to ale práve naopak. A teraz z toho oficiálneho pomenovania je to držiteľ rádioamatérskej licencie, ktorú získal vo svojom štáte od príslušného úradu a tá mu povoľuje vysielať na pridelených pásmach určených pre rádioamatérske vysielanie. Na Slovensku takúto licenciu udeľuje po novom Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb na základe vykonania úspešnej skúšky. Predtým to bola skratka TÚSR a to Telekomunikačný úrad Slovenskej Republiky. Ten sa mi páčil viac ako teraz nový ale to ja nezmením. Rádioamatérske skúšky vykonáva skúšobná komisia Úradu pre reguláciu elektronických telekomunikácií a poštových služieb. Tieto skúšky sa konajú približne 4x ročne. Úrad určí presný termín skúšok vtedy, keď je prihlásený dostatočný počet uchádzačov. Po absolvovaní úspešnej skúšky úrad pridelí rádioamatérovi volací znak, ktorý si z časti zvolí sám ak už nie je obsadený. Každý štát, krajina má rozdielne znaky. Pre Slovenskú republiku je pridelená skratka OM. Následne podľa čísla sa delí na regióny a potom ďalšie písmenka identifikujú rádioamatéra. Takáto značka môže vypadať napr. OM7AFO pre triedu N (novice). S touto značkou rádioamatér dostane aj Diplom väčšinou na časové obdobie 10 rokov. Potom sa musí platnosť licencie predlžovať. Diplom je v 4 jazykoch a povoľuje okrem vysielania na Slovensku vysielanie aj po menších formalitách v iných štátoch. V niektorých sa dá bez formalít a niekde je vysielanie úplne zakázané. Niektorí považujú rádioamatérstvo aj za šport. Smejete sa a neviete si to predstaviť ale prebiehajú tu rôzne súťaže, kde sa stretnú na pásme v danú súťaž aj tisíce rádioamatérov z rôznych krajín. Súťaže takzvané contesty (Kontesty) bývajú vyhlasované na nejaký deň prípadne časové obdobie ale aj na celý život, kde rádioamatér získava diplom. Tých možností je strašne veľa, ako som vravel súťaž na celý život.

Rádioamatérov by sme mohli rozdeliť do niekoľkých skupín a to:

Rádioamatéri – poslucháči:

Ide v podstate o rádioamatérov, ktorý väčšinou na pásme len počúvajú protistanice a zapisujú si o nich informácie do denníkov. Zbierajú takto skúsenosti hlavne ak sa jedná o telegrafistov. Niektorí počúvajú dlhé roky kým sa odhodlajú zavysielať.

Rádioamatéri – vysielači:

Vlastnia vysielaciu koncesiu a rádioamatérsku značku pridelenú úradom. Okrem počúvania aj vysielajú. Vysielať môžu len na určitých rádioamatérskych pásmach pre ktoré spravili skúšky. Trieda N (novice) obsahuje menej povoľovacích frekvencií ako trieda E (extra).

Rádioamatéri – nevysielači:

Ide o darebákov, ktorí nevlastnia licenciu ale disponujú rádioamatérskou vysielačkou a na pásmach robia bordel. Provokujú rádioamatérov, chovajú sa arogantne, a používajú opĺzne slová. Občas sa podarí aj takýchto škodcov vypátrať ak vysielajú často. Našťastie táto skupinka tvorí len malé % ale aj tak je to nepríjemné.

Rádioamatérov ďalej môžeme rozdeliť podľa vysielacích pásiem na KV, VKV, UKV:

Kávisti – krátke vlny ( KV, HF ):

Do tejto skupiny patria rádioamatéri, ktorí vysielajú na frekvencii pod 30 Mhz. Tu je výhoda, že sa väčšinou darí robiť spojenia s obyčajnejšími staničkami či anténami aj do vzdialených kútov sveta. Všetko ovplyvňujú podmienky šírenia vĺn ako je napr. ročné obdobie, deň alebo noc, dážď, sneh atď. Na KV vlnách sa uskutočňuje množstvo celosvetových pretekov, na ktorých sa rádioamatéri zúčastňujú v tisícoch pretože ako som už spomínal oproti VKV je tu ľahšie nadviazať spojenie.

Vkávisti – veľmi krátke vlny ( VKV, VHF ):

Táto skupina rádioamatérov vysiela nad 50 Mhz. Práve 50 MHz je pre niektorých veľmi obľúbený. Ďalej sa dosť často vysiela na frekvencii 144 MHz a samozrejme vyšších. Vzhľadom na to, že na týchto pásmach sa veľmi vlny neodrážajú späť na zem od ionosféry je prevádzka ťažšia a aj finančne náročnejšia ako na KV. Vzhľadom na sťažené podmienky a dosahovanie kratších dĺžok sa aj na týchto pásmach konajú preteky. Tiež sa robia špeciálne spojenia po celom svete odrazom od mesiaca, polárnej žiary, meteoritov a podobne.

Ukávisti – ultra krátke vlny ( UKV, UHF ):

Toto pásmo je určené pre vysielanie od 300 MHz do 3 GHz. Vlnové dĺžky sa pohybujú vo veľmi malých číslach. Väčšinou sú určené pre GSM siete, DVBT, letecké systémy. Vlny sa šíria hlavne priamou viditeľnosťou a sú obmedzované budovami či kopcami. Taktiež tu pracuje aj PMR (personal mobile radio). Rádioamatéri tu samozrejme vysielajú tiež ako aj usporiadúvávajú rôzne súťaže.

Rádioamatéri podľa aktivity:

Nevysielač:

Kedysi sa dostal ku skúškam či už sám alebo ho nahovoril kamarát. Vo voľnom čase veľmi nevysiela pretože nemá žiadne zariadenie okrem TV. Hrdo sa ale k skupine rádioamatérov hlási a je možné ho vidieť aj na stretnutiach.

Dedkovia:

Ide väčšinou buď o čerstvých rádioamatérov, ktorý získali koncesiu na staré kolená a vykecávajú sa o politike, záhradkách či liekoch na ich boľavé kĺby. Prípadne rádioamatér, ktorý má koncesiu už niekoľko rokov ale postupom času zdedkovatel.

DX-man:

Déiksman je rádioamatér, ktorý rád robí diaľkové spojenia s celým svetom. Prevažne ide o správneho nadšenca pre rádioamatérske pásma. Domka v tepľúčku sedí dlhé hodiny za svojou staničkou a vypisuje si poctivo svoj denník do ktorého si zapíše spojenie spravené s ktoroukoľvek krajinou a ktorýmkoľvek spôsobom typu odrazu od lietadla a podobne.

Pretekár - sólista:

Je to taký malý šialenec, ktorý si občas zoberie dovolenku v posledný pracovný deň aby si mohol pripraviť všetky veci na preteky konajúce sa cez víkend. Častejšie je na pretekoch ako doma či v práci. Zúčastňuje sa na pretekoch sám a to kľudne aj na 24 či 48 hodinových pretekov.

Pretekár - kolektivista:

Je to tiež šialenec, ktorý sa ale stretáva s ďalšími aby spolu vysielali ako tým. V takýchto prípadoch sa väčšinou jedná o rádioklub. Ten má pridelený vlastný klubový volací znak a má viacej operátorov. Dosahuje lepšie výsledky a máva svoju vlastnú kategóriu v výsledných listinách.

Rádioamatéri podľa druhu prevádzky (módu):

Toto členenie je všeobecné a nebýva pravidlom, že sa rádioamatér venuje prevažne len dole spomínanému módu. Častokrát ich prevádzkuje niekoľko.

Fónisti:

Fónisti sú rádioamatéri o ktorých telegrafisti hovoria, že nevidia nič iné len kvákať ako babky na trhu. Prikladajú to k tomu, že fónia je viacmenej takmer taká istá ako telefónia. Pri fónickom spojení sa jednoducho prenáša hovorové slovo. Na jednej strane môže ísť o kvákanie do vysielačky s pár kamarátmi a na druhej o naozajstný rádioamatérsky šport v podobe súťaží, tak ako v iných módoch prevádzky.

Telegrafisti:

Laikom takmer zabudnutá metóda vysielania z čias Marocniho. Jedná sa o vysielanie morzeovej abecedy. Pre niekoho známe ako rátanie bodiek a čiarok a pre niekoho neustále počúvanie v ušiach ti tá. Bežný človek ktorý nevie o čo sa jedná počuje len akési kvílenie alebo pípanie. Pritom ide o najjednoduchšiu a najprimitívnejšiu metódu ako dopraviť informáciu do veľkej vzdialenosti a je čitateľná ľudským uchom i pri väčšom rušení. Horšie je kým sa človek naučí Morseovu abecedu. Niektorí sú dlhé roky len poslucháči aby sa naučili ti tá. Dodnes táto metóda funguje a tiež sa organizuje kopec súťaží.

Digimódistii:

Odvodené od slova DIGI-mód čo znamená digitálna metóda. Pre príjem a vysielanie sa používajú obyčajné vysielacie zariadenia, ale miesto hovorového slova je vysielaný zhluk signálov, ktoré vyrobí počítač. Na prijatie tohto zhluku signálov je tiež potrebný počítač, ktorý zhluk dekóduje. DIGI-módov je veľa a každú chvíľku sa objaví nový. Pre rôzne účely je vhodný rôzny DIGI-mód. Sú pomalé, rýchle, spoľahlivejšie pri vyššom rušení, pracujúce hlboko pod hranicou šumu a podobne.

Packetisti:

Sú to rádioamatér totálne ovplyvnený a zblbnutý niečím, čo pripomína predchodcu Internetu označené ako Packet Radio (PR). Jedná sa v podstate o veľkú sieť ktorú tvorí tisíce staníc a počítačov po celom svete, ktorú vytvorili jedinci podľahnutý tomuto zvláštnemu kúzlu v podobe Packet Radio. Cez túto sieť si rádioamatéri vzduchom prenášajú textové správy niečo ako terajší chat či elektronická poštová služba E-mail. Packet Radio existovalo ešte pred samotným Internetom. V dobe, keď PR vyšlo sa nedali prenášať obrázky ale na tú dobu to bolo vtedy aj tak super. Dopisovať si s niekým z veľkej diaľky bez toho aby musel čakať na poštára bola bomba vec. Neskôr vznikol aj ATV. Prenos obrazu. Dnes už PR pomaly dožíva.

Rádioamatéri podľa typu vysielania, ktoré vyhľadáva:

Vymenovaných je len niekoľko typov. Je ich veľa a postupne časom pribúdajú ďalšie.

Preteky (Contest):

Súťažiaci v rôznych Contestov sú rádioamatéri, ktorí žijú len pre Contesty a obetujú pre to čokoľvek. Občas predajú aj svoju ženu aby mali na výkonnejšie staničky  . Princíp pretekov spočíva spraviť čo najviac regulárnych spojení z protistanicami za vopred stanovený čas. Každá súťaž má svoje pravidlá, ktoré nemusia byť totožné s tými ďalšími a teda pri niektorých sa dá aj premýšľať a taktizovať. Každé preteky ovplyvňujú niektoré faktory ako napr. umiestnenie antény, typ antény, stanica, organizačná či technická schopnosť ovládať stanicu, ovládanie telegrafie atď. Väčšinou sú to súťaže o dosiahnutie zozbierania najväčšieho počtu bodov. Posielajú sa denníky a rozhodca alebo kontrolný orgán čiže človek porovnáva všetky odovzdané denníky a porovnáva nezhody medzi nimi. Niektoré spojenia sa tak môžu škrtnúť ak nie je ku spojeniu všetko správne vypísané. Po skontrolovaní všetkých denníkov sa spočítajú body a potom sa zverejní tabuľka. Prvé tri miesta sa potom oceňujú. Ale ako som už spomínal každá súťaž má iné podmienky a pravidlá.

DXing, DX:

Odvodené od výrazu „Distance unknown, Distance X“. Túžba rádioamatéra ktorý vysiela spraviť čo najdlhšie spojenie so svojím vybavením ktoré má k dispozícii. Poslucháč zase čaká na najvzdialenejšie a najkurióznejšie spojenie medzi dvomi stanicami. Ako som písal už vyššie na KV pásme je jednoduchšie spraviť ďaleké krajiny oproti VKV, kde sa spojenia môžu rátať len na desiatky kilometrov. Preto na to správne DX spojenie často rádioamatér čaká hodiny či dokonca mesiace a potrebuje k tomu veľa trpezlivosti či poriadne vysielacie vybavenie. Taká pozoruhodná alternatíva VKV DXingu je EME. Je to spojenie, ktoré bolo spravené na základe odrazu od mesiaca a oných kozmických telies. Pri DX spojeniach je dobré poznať aj morzeovku a ovládať Q-Kódy, pretože sa skôr podarí spojenie pri telegrafii ako pri fónickom spôsobe.

QRP:

QRP je odvodené z rádioamatérskeho Q-Kódu, čo znamená malý vysielací výkon. Je to kategória rádioamatérov, ktorí chcú spraviť veľké vzdialenosti s použitím malým vysielacím výkonom. Existuje dokonca aj kategória preteku QRP.

EME:

EME je skratka z anglického slova Earth – Moon – Earth čo v preklade znamená Zem – Mesiac – Zem. Táto skratka označuje spojenia, ktoré rádioamatér spravil odrazom od mesiaca. Mesiac dokáže pri priaznivých podmienkach odraziť malé percento signálu a tak spraviť spojenie zo stanicou ktorá je vzdialená veľmi ďaleko ( aj cez 8 000 Km) a bežne by sa s ňou rádioamatér nepočul. Za bežných podmienok by spojenie bolo okolo 1000 Km. Pri týchto spojeniach má väčšinou rádioamatér okrem technických zručností aj dobre vybavené vysielacie pracovisko. Dobrý anténny systém s možnosťou rotácie v horizontálnom smere (azimut) ale aj v zvislom smere (elevácia). Nápomocné sú aj počítače a znalosť telegrafie. Kuriozita pri tomto vysielaní je, že signál ktorý sa odrazí od mesiaca a smeruje k protistanici cestuje 2,5 sekundy. Tento jav spôsobuje, že vysielacia stanica počuje sama seba.

Oscar:

Pod týmto názvom sa skrýva vysielanie cez satelit. Toto vysielanie je finančnejšie náročnejšie a i napriek tomu, že je to nezisková činnosť sa nájdu rôzne rádioamatérske organizácie, ktoré dokážu vypustiť satelit na obežnú dráhu. Cieľom je sprostredkovanie spojenia medzi stanicami, medzi ktorými je obrovská vzdialenosť cez oceán, naprieč kontinentom. Prevažne sa jedná o VKV pásma na ktorom je za bežných podmienok takáto vzdialenosť nemožná. Satelitov určených čisto pre rádioamatérov je len veľmi málo. Jeden z najnáročnejších projektov je projekt označovaný ako Phase 3D a jeho katalógové číslo Oscar-40. Vypustený bol v roku 2002 a zaznamenal určitú revolúciu v tomto období. Žiaľ v roku 2004 prestal spoľahlivo pracovať.

Ďalšie:

Meteor-scatter, Sporadická vrstva Es, AURORA, Rain-scatter, ROB, HST, SSTV, Dlhé vlny, Krátke vlny, atď. Podrobnejší popis nájdete na stránke WIKIPÉDIE , z kadiaľ som čerpal aj informácie keďže niesom vševed zatiaľ.

Dosah

Ako začať?

Ak bude od Vás chcieť protistanica "REPORT" nemusíte sa ľakať. Skladá sa z dvoch písmen R = rádio a S = Santiago. Rádio znamená zrozumiteľnosť protistanice a udáva sa väčšinou od 1 po 5, pričom 1 je najhoršia zrozumiteľnosť a 5najlepšia. Santiago udáva väčšina nových rádiostaníc na displayi. Volá sa to S-Meter. Je to kvalita signálu od hodnoty 1 po 9, pričom 1 je najhoršia zrozumiteľnosť a 9najlepšia. Zápis reportu potom vyzerá asi takto "report pre teba je 59". Prvé číslo je Rádio a druhé Santiago. Keď je protistanica veľmi blízko tak môže byť report 59+. Vtedy zasrandujeme a povieme, že signál ide rozbiť display. Pri súťaži sa udáva ešte aj lokátor, ktorý udáva vašu presnejšiu polohu. Svet je rozdelený do lokátorových štvorcov o veľkosti 5x5 metrov. Niečo ako GPS súradnica len menej presnejšia. Zápis lokátoru môže vyzerať napríklad aj takto JN98LR. Podľa lokátorovej mapy alebo aplikácie či programu z neho vyčítame, že sa protistanica nachádza blízko Skalky. Ak vysiela tak to bude určite priamo pár metrov od vysielača na Skalke. Moje domáce QTH je v lokátorovom štvorci JN98OS. Podľa týchto lokátorov sa potom vie pomocou programov a aplikácií určiť aj približná vzdušná vzdialenosť medzi vysielacími stanicami.

Rádio (zrozumiteľnosť)

1 = žiadna zrozumiteľnosť
2 = občas rozumieť
3 = obtiažna zrozumiteľnosť
4 = zrozumiteľnosť je dobrá
5 = výborná zrozumiteľnosť

Santiago (signál)

Je to sila signálu a tu zistíte na vašej staničke, ak je vybavená "S-metrom", ktoré udáva na Vašej
staničke čásla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, +10, +20, +30, +40, +50, +60 atď. Zistíte ju len vtedy, keď vysiela protistanica. Výsledný report môže teda vyzerať takto: 58, 5=rádio a 8 = santiago

Niekoľko skratiek a značiek

Pri vysielaní sa používajú skratky a značky ako som niektoré už uviedol vyššie, tú sú niektoré
presnejšie popísané. Niektoré na pásmach ani nebudete počuť, a nie všetky sú oficiálne a zaužívané.

Používané skratky
 
Q - kódy
 
55 Veľa šťastia QRB Vzájomná vzdialenosť medzi stanicami
73 Zdravím Ťa (pozdrav) QRM Môj príjem je rušený inými stanicami
88 Cmuk (pre ženy) QRP Mám znížiť výkon?
AM Amplitúdová modulácia QRZ Kto ma volá?
FM Frekvenčná modulácia QSL Môžete mi potvrdiť príjem?
BAND Frekvenčné pásmo QSO Samotné spojenie
DX Diaľkové spojenie QSY Mám prejsť na inú frekvenciu?
CQ Všeobecná výzva QTH Aká je tvoja poloha?
GP Vertikálna anténa QZF Nalaď si svoj vysielač na moju frekvenciu.
RS Report QTR Koľko je presne hodín?
RX Prijímač, prijímanie QTC Koľko telegramov máte k vysielaniu?
PSV Pomer stojatých vĺn QSP Môžete to posunúť stanici...?
TX Vysielač, vysielanie QRA Akú máš volačku?
TRX Transceiver (rádiostanica QRG Aká je moja presná frekvencia?
44 Dobrú noc QRH Kolíše moja frekvencia?
74 Nenechaj sa vytočiť QRI Aký je tón môjho vysielania?
99 Choď do ... QRK Aká je čitateľnosť mojich morseových značiek
107 Nech sa ti blesky vyhýbajú QRL Si zamestnaný?
600 Mám telefón QRN Si rušený atmosférickým rušením?
ANT Anténa QRO Mám zvýšiť výkon?
BCI Rušenie rozhlasu QSA Aká je sila mojich značiek?
PSE Prosím QSB Kolísa sila mojich značiek?
HAM Rádioamatér QSD Je moje klučovanie nezrozumiteľné?
TNX Ďakujem QSK Môežete ma počúvať medzi vašimi znač.?
TVI Rušenie TV QRQ Mám vysielať rýchlejšie?
YL Slečna QRS Mám vysielať pomalšie?

Ako som sa dostal k HAM?

Pripravuje sa

Moja zbierka HAMSHACK

Icom IC-7000

Icom IC-7000.jpg

Krátkovlnný + 6m + 2m + 70cm allmode transceiver založený na DSP technologii. Nástupca IC-706MKIIG Transceiver má oddelitelný čelný panel a je preto vhodný aj pre inštaláciu do auta a mobilné používanie.

Parametre:

Frekvenčný rozsah: Rx: 0,030-199,999MHz; 400-470 MHz
Tx: 1,800-1,999 MHz; 3,500-3,999 MHz; 7,000-7,300 MHz;
10,100-10,150 MHz; 14,000-14,350 MHz; 18,068-18,168 MHz;
21,000-21,450 MHz; 24,890-24,990 MHz; 28,000-29,700 MHz; 50-54 MHz; 144-146 MHz; 430-440 MHz
Druh prevádzky: USB,LSB,CW,RTTY,AM,FM,WFM (Rx)
Počet pamätí: 503
Teplotný rozsah: -10 až 60 st. C
Kmitočtová stabilita: +-0,5ppm
Napájanie: 13,8V +-5%
Spotreba prúdu: Tx: max 22A; Rx: max 1,6A
Výkon vysielača: KV + 6m: SSB,CW,RTTY,FM 2 až 100W; AM: 1 až 40W
2m: SSB, CW, RTTY, FM 2 až 50W; AM: 1 až 20W
70cm: SSB, CW, RTTY, FM 2 až 35W; AM: 1 až 14W
Rozmery: 167 x 58 x 180mm
Váha: 2,3 Kg

Príslušenstvo:

HM-151 - Originál mikrofón HM-151

MB-62 - Držiak

MB-105A - Inštalačný držiak

OPC-1443 - 3,5 m dlhý prepojovací kabel medzi stanicou a displayom

OPC-1444 - 5 m dlhý prepojovací kabel medzi stanicou a displayom

Detailnejšie informácie na stránke výrobcu Icom IC-7000


Na stiahnutie:

Manuál v angličtine ku staničke: Icom IC-7000pdf

Servisný manuál v angličtine ku staničke: Icom IC-7000 servisný manuálpdf

Katalóg s príslušenstvom ku staničke: Icom IC-7000 katalóg príslušenstvapdf

Český popis ku staničke: Icom IC-7000 český popispdfIcom IC-E208

Icom IC-E208.png

K tejto staničke som sa dostal úplne náhodou. Bystrická partia s jedným bryndziarom sme sa vybrali na rádioamatérske stretnutie do Tatier. Respektíve sa už stretnutie koná v Poprade. Túto staničku doviezol na Slovensko Ľudo OM3WXO, ktorý býva v Anglicku a občas nás takto príde pozrieť do svojho rodného mesta Banská Bystrica s výletom na rádioamatérske stretnutie. Zakaždým donesie aj čosi na predaj. A tak sa stanička viezla z Anglicka do BB a následne do Popradu, kde pred hotelom v ktorom sa koná stretnutie vytiahol túto staničku a opýtal sa ma či ju nechcem. Keďže som akurát potreboval dáku mobilku do auta hlavne kvôli druhej práci, padla mi úplne vhod a tak skôr ako ju stihol Ľudo vybaliť už bola zabalená u mňa v aute. Takto sa robia obchody kde predajca aj kupujúci sú z jedného mesta a obchod sa musí presunúť 150 Km do ďalšieho. Touto cestou ďakujem Ľudovi OM3WXO za staničku.

Detailnejšie informácie na stránke výrobcu Icom IC-E208Kenwood TH-F7E

Yaesu FT-270E.jpg

Kenwood TH-F7 je DUAL BAND stanička UHF, VHF, (2 m a 70 cm FM (137-174 MHz a 410-470 MHz), ktorá dokáže počúvať naraz na dvoch pásmach. Je to zatiaľ jedna z mojich najobľúbenejších rádioamatérskych rúčiek. Svoj úspech u mňa získala svojím dizajnom a hlavne rozmermi. Ale parametrovo je tiež super na to nesmiem zabudnúť spomenúť. K rúčke som sa dostal ako inak ako cez môjho dealera Mirčiho OM7AMA, ktorý si túto rúčku zadovážil zas od jeho zámorského dealera Ľuda OM3WXO. Ľuda nám v Anglicku nakúpi a my potom na Slovensku jasáme od šťastia. Mirči najprv staničky poskúša a overené, otestované posunie ďalej. Keď som ju kupoval ma vyšla v tej dobe čo je asi okolo začiatku roka 2014 na sumu 200€. To bola fajn sumička. S TH-F7 som nadmieru spokojný. Dokúpil som si k nej ešte aj externý mikrofón SMC-34 s možnosťou regulácie hlasitosti a troch programovateľných tlačidiel. Ako ich naprogramovať budem musieť zistiť. Staničku si brávam na stretnutia, do auta, na balkón a na prechádzky so psom či výlety po neznámych krajinách. Akurát ju v blízkej dobe čaká malá oprava v podobne výmenu predného plastu. Mal som ju v kapsičke, ktorá bola prevesená cez operadlo stoličky a v snahe uhnúť sa aby mohol MacGyver OM7AKI cez moje tenké telíčko sa dostať na svoje miesto nejak som ju pritlačil nevedomky o stenu a šuchol som plast cez miesto kde je display. Pri mojom šťastí preto čakám, či náhodou plast nepoškodím ešte viac a potom spravím výmenu. Prečo čakám? Občas keď idem s hafanom na prechádzku stihne silnejšie a hlavne nečakane potiahnuť práve v momente kedy si dávam vysielačku do vrecka a tak miesto vrecka skončí na ... Už mi to pár krát vyviedol no našťastie sa jej nič nestalo.

Parametre:

Dvojpásmový vysielač so širokopásmovým prijímačom 0,1-1300 MHz:

TH-F7E je malý, ale pritom kompaktný dvojpásmový transceiver so širokopásmovým prijímačom 0,1 až 1300 MHz. Prijímač pracuje módmi FM/FM-W/FM-N/AM a SSB/CW. Okrem toho má k dispozícii i špeciálny informačný pamäťový kanálový mód (10 kanálov). Naviac dokáže prijímať naraz signály na dvoch frekvenciách. Napriek tomu, že obsahuje množstvo funkcií sú jej rozmery iba Š: 61 x V: 104 x H: 35 mm. a váha 250g (s osadeným Li-ion akublokom PB-42L).

44 pamäťových kanálov, viacero možností skenovania:

Pre maximálne mnohostranné využtie je k dispozícii 434 pamäťových kanálov, vrátane 2 volacích kanálov a ďaľších 20 pre programovateľné skanovanie. Kompletný rozsah skenovacích funkcií obsahuje nastavenie frekvencie, pamäte, značky, tónu, CTCSS a DCS. V skupinovom skenovacom režime ponúka 8 skupín a v každej z nich môže byť až 50 kanálov. Frekvencie a ďalšie parametre je možné elegantne nastaviť aj pomocou sériového kábla PG-4Y z PC. Softvér MCP-F6/F7 je voľne stiahnuteľný na: Software MCP-F6/F7 a driver Software MCP-F6/F7

Líthium-ion batéria:

Štandardne je dodávaná výkonná 7,4 V 1550 mAh líthium-ion batéria PB-42L. S touto batériou stanica dodá výkon až 5W. Nastavenie výkonu je možné v troch úrovniach HI/EL/LOW. Nabíjací obvod je zabudovaný v stanici a batéria je dobíjaná i pri prevádzke so zdroja jednosmerného napätia (adaptéra), ktorý je súčasťou dodávky. Rádiostanica umožňuje prevádzku aj zo stabilizovaného zdroja DC 13.8V, alebo z automobilového palub. rozvodu pomocou adaptéru PG-3J.

Viacfunkčné skrolovacie tlačítko a klávesnica s 16 tlačítkami:

Jednoduchá obsluha je neoddeliteľnou súčasťou tohoto dvojpásmového handheldu a inžinieri z Kenwoodu sú si istí, že neexistuje jednoduchšia možnosť obsluhy rádiostanice jednou rukou, ako je s použitím skrolovacieho tlačítka. Podobne, ako obsluha na niektorých mobilných telefónoch, dá sa s ním palcom pohybovať hore, dole, doprava a doľava. Vertikálne sa nastavuje frekvencia, v horizontálnom smere sa nastavuje pásmo. Jednoduchosť obsluhy je i vďaka klávesnici so 16-timi tlačítkami, intuitívnemu menu, podsvieteniu tlačítok pre použitie v noci a dobre čitateľnému LCD displeju s podsvietením.

Odolná, ľahká a kompaktná konštrukcia:

Okrem medzinárodných priemyselných štandardov (IEC529) a krytie IP54 stanica spĺňa prísne military normy MIL-STD 810 C/D/E voči mechanickým rázom, vibráciám, vlhkosti, prachu, mrazu a dažďu. To znamená jej dlhú životnosť aj v ťažších prevádzkových podmienkach.

Výstupný výkon TH-F7 s rôznym napájaním as rôznym typom zvoleného výkonu:


Napájanie Typ 144 MHz 430 MHz

DC IN: HI / LOW / EL 5W / 2W / 0,5W 5W / 2W / 0,5W
LI-ion: HI / LOW / EL 5W / 0,5W / 0,05W 0,5W / 0,3W / 00,5W
BT-13: HI / LOW / EL 5W / 0,5W / 00,5W 0,5W / 0,3W / 00,5W

Ďalšie vlastnosti:
 • Voliteľná konfigurácia squelču
 • Uzamknutie tlačítok
 • Veľký display s frekvenciou pre použitie na jednom pásme
 • Nastavenie času pre APO prevádzku
 • Prevádzka módom packet rádio 1200/9600bps (vyžaduje externé TNC)
 • Idikátor stavu batérie
 • Zabudovaný VOX
 • MCP programovanie

Príslušenstvo:

PB-42 - Li-Ion aku 2000mAh

BT-13 - Kpúzdro na 4 x AA batérie

SMC-32 - Mikrofón bez programovateľných tlačítok

SMC-33 - Mikrofón s tromi programovateľnými tlačítkami

SMC-34 - Mikrofón s tromi programovateľnými tlačítkami a ovládaním hlasitosti

HMC-3 - Náhlavná súprava s VOX a PTT

KHS-21 - Náhlavná súprava bez VOX a PTT

PG-3J - Napájací kábel do autozásuvky

SC-52 - Kožené púzdro


Detailnejšie informácie na stránke Kenwood TH-F7E alebo výrobcu Kenwood TH-F7E

E-shop na staničku a príslušenstvo Kenwood TH-F7E a príslušenstvo


Na stiahnutie:

Na stiahnutie programovací software: Kenwood TH-F7E software MCP-F6/F7

Na stiahnutie driver k programu pre Virtual Port: Kenwood TH-F7E Driver CP210x VCP Windows

Návod v anglickom jazyku na nastavenie Virtuálneho Com portu pre správnu funkčnosť káblu: Virtual Com Port

Na stiahnutie manuál v angličtine ku staničke: Kenwood TH-F7E manuálpdf

Na stiahnutie servisný manuál v angličtine ku staničke: Kenwood TH-F7E servisný manuálpdf

Na stiahnutie katalóg s príslušenstvom ku staničke: Kenwood TH-F7E katalóg príslušenstvapdfYaesu FT-270E

Yaesu FT-270E.jpg

Túto šikovnú jednopásmovú VHF staničku som dostal od skvelého kamaráta Mirčiho tiež známeho ako OM7AMA. Mal dobrý deň, tak mi ju ako budúcemu nádejnému rádioamatérovi daroval. Ale ja si stále myslím, že to bolo kvôli tomu, že stanička je masívnejšieho prevedenia a tak pre mňa je ako stvorená. Stále mi niečo spadne a podobne takže táto by mi mala vydržať o čosi dlhšie. Túto rúčku prevažne používam ako sekundárnu vysielačku, keď som v mojej druhej robote. Druhá robota je ujo taxikár a používam ju v prípade, že musím ísť mimo auta a potrebujem byť na príjme. No a potom občas si ju beriem na túru a tak. Ale prednosť väčšinou dávam mojej obľúbenejšej menšej dvojpásmovej staničke Kenwood TH-F7 a Yaesu si nechávam na pracovné účely. Údajne sa o nej píše, že je aj vode odolná. Zatiaľ sa to skúšať nechystám.

Parametre:

Yaesu FT-270R je kompaktná FM ručná rádiostanica s výkonom 5W, odolná poveternostným podmienkam s NF výkonom až 800mW. Špecifické parametre tejto ručnej rádiostanice: vodeodolná v 1m hĺbke až 30 minút s dlhou výdržou dodávanej akumlátorovej batérie 1400mAh NiMH. YAESU FT-270R má možnosť programovania 16 tlačidlami na prednom paneli zároveň aj zadania DTMF kódu a WIRES-II

 • Výsupný výkon je 5W / 2W / 0.5W
 • Veľkokapacitný LCD displej
 • FT-270R má veľmi kvalitný prijímač, ktorý s NF výkonom až 800mW je spoľahlivý aj vo veľmi hlučnej okolitej prevádzke
 • Prijímač 136-174 MHz
 • Úsporný režim pre šetrenie zabudovaného akumlátora
 • Možnosť programovania uložených kanálov textom
 • Programovanie až 200 pamätí v 10. skupinách
 • Kanál pre informácie o počasí: zariadenie pre vývoz do USA má k dispozícií 10 pamätí pre tieto informácie NOAA
 • Možnosť CTCSS a DCS kódovanie/dekódovanie

Ďalšie možnosti:

 • Vylepšená verzia v kódovaní - Využitie ako prevádzač
 • Skenovanie: dvoch frekvencii, VFO / pamäť / PMS /
 • 9 DTMF automatických pamätí
 • 2 programovacie tlačidlá na vrchnom paneli
 • Uzamknutie tlačidiel a ovládania
 • RF squelch
 • Vyobrazenie stavu akumlátora
 • Vysielací odskok (5 kHz / 2,5 kHz)
 • Nastavenie dĺžky doby vysielania a automatické vypnutie
 • ARTS (automatické sledovanie vzdialenosti rádiostanice), oznámenie mimo dosahu siete pipnutím

Detailnejšie informácie na stránke Yaesu FT-270E alebo výrobcu Yaesu FT-270E

Na stiahnutie manuál v angličtine ku staničke: Yaesu FT-270E  pdfFeidaxin FD-880

Feidaxin FD-880.jpg

Túto dvojpásmovú VHF, UHF staničku som si zadovážil ako jednu z prvých amatérskych staníc. Kúpil som ju na rádioamatérskom stretnutí na Remate. Stanička je čínskeho pôvodu. Okrem toho, že je to dualband má aj duálne zobrazenie frekvencie na displayi a tak sa dá prepínať medzi dvomi počuvajúcimi frekvenciami. Zo staničkou som narábal len chvíľku nakoľko som si zadovážil inú. Táto mi avšak na moje účely, ktoré som vtedy potreboval postačila. Akurát po čase sa v nej niečo pokazilo a nedala sa nabíjať. Musel som si preto objednať nabíjaciu šachtu a s ňou už bolo všetko v poriadku.

Parametre:

Pásmo: VHF / UHF
Frekvenčný rozsah: 136-174 MHz / 400-480 MHz, 350-390 MHz
Napájanie: 7.2V DC
Impedancia antény: 50Ω
Rozmery: 104 mm, 62 mm, 36 mm
Hmotnosť: 250 g
Baterka: 1600 mAh (Li-ion)
Výkon: 5W / 4W
Citlivosť: 0,5 microV/20 dB SINAD


Detailnejšie informácie na stránke výrobcu Feidaxin FD-880

Na stiahnutie manuál v angličtine ku staničke: Feidaxin FD-880  pdf


Spínaný zdroj ELIX PS30 SWII

ELIX_PS30_SWII.png

Elix PS30 SWII je účinný, kompaktný, lahký a výkonný spínaný zdroj. Je navrhnutý tak, aby produkoval čo najmenšie VF rušenie. V prípade, že by sa tototo rušenie vyskytlo, je možné posunúť pracovnú frekvenciu spínaného zdroja potenciometrom KREKVENCE. Zdroj má prepínanie pevného napätia 13,8V a regulovateľného napätia v rozmezí medzi 9-15V a funkciu prpínania meradla napätia a prúdu.

Šikovný malý spínaný zdroj. Na prednom paneli sa v ľavej časti nachádza konektor pre autozapaľovač s max. zaťažením 12V /10A. Pod ním sa nachádzajú svorky pre max. zaťaženie 12V, 3A. V strede na nás pozerá ručičkový meráčik, ktorý pomocou prepínača U/I zobrazuje zvolené hodnoty. Meráčik je podsvieteý bielou farbou. Po pravej strane sa nachádza regulácia napätia a vedľa Regulácia posunutia pracovnej frekvencie. Pod týmito dvomi potenciometrami sa nachádzaajú prepínače na prepnutie medzi zobrazovaním na meráčiku U /I. Vedľa neho je vypínač na zapnutie a vypnutie zdroja. Na zadnom panely v ľavej časti sa nachádza vstupný napájací konektor s poistkou 5A. V strede je umiestnený ventilátor. Po pravej časti je umiestnený prepínač na prepínanie stabilizovaného napätia 13,8V alebo regulovateľného napätia. Vedla prepínača sa nachádzajú výstupne svorky na pripojenie vysielačky. Tento výstup znesie trvalé zaťaženie 25A a krátkodobé 30A.

Tento zdroj mi trošku vadil v podaní hluku výstupného ventilátora. Malý ventilátor a veľké otáčky ma donútili tento ventilátor vymeniť za druhý a otáčky upraviť na nižsie pomocou odporu. Rozmýšľal som aj nad trimrom a možnosť regulovania otáčok na zadom panely ale nakoniec som sa teda odhodlal len k odporu 120R. Možno neskôr ho nahradím teda trimrom. Zo starého originálneho ventilátora som použil konektor, keďže bol jedinečný a rovanký sa mi nepodarilo zohnať. Namontoval som teda ventilátor a vyskúšaľ položiť zdroj na stôl. Ventilátorík si priadol ale bolo ho ešte kus počuť. Keď som zdroj nadvihol ventilátor stíchol. Znova položil a zas ho bolo počuť viac. Spodný kryt som nemal ešte založený. Povedal som si že to nechám teda tak a ak by príliš hučal tak stále je možnosť mu ešte zmenšiť otáčky. Založil spodný dekel a vyskúšal. Zvukový efekt rovnaký, no nevadí. Pôvodné skrutky mi do nového ventilátoru nepasovali, nakoľko nemal ventilátor výrez pre matku ale kruh a teda sa tam matka nezmestila. Tento typ ventilátoru používa aj miesto skrutiek gumennú náhradu skrutky ktorá zabraňuje vybráciam, avšak diery boli malé a nedali sa použiť. Taktiež zdroj nemal mriežku a tak som si ju tam doplnil.

Použité súčiastky:

Ventilátor: NF-A4x10 FLX - 40x40x10 mm, 3700RPM/4500 RPM
Mriežka: PRIMECOOLER PC-FG40B 40mm BLACK - 40x40 mm
Šrouba:


Parametre:

Výstupné napätie 1: pevné 13,8V, 25/30A
Výstupné napätie 2: regulovateľné 9-15V, 25/30A
Výstupné napätie 3: svorky 12V, 3A
Výstupné napätie 4: autozapaľovač 12V, 10A
Napájanie: 230V, 5A
Rozmery: 190 mm x 69 mm x 181 mm
Hmotnosť: 2,3 Kg


Detailnejšie informácie na stránke výrobcu ELIX PS30 SWII


Automatický anténný tuner MFJ 929

Tuner MFJ 929.jpg

Tento automatický tuner prispôsobí antény s impedanciou od 6 do 1600 ómov (SWR až do 32:1), kedy znesie 200 W na SBB/CW. Naladí do 15 sekúnd, obvykle za menej ako 5 sekúnd. Disponuje cez 20000 non-volativních pamätí pre nastavenie ladenia. Má 4 pamäťové banky s kapacitou každej po 2500 pamäťových miest. Má vysoko účinný prispôsobovací L-článok. Pracuje na frekvencii od 1.8 MHz do 30 MHz. Vyladí na SWR od 1.0 do 2.0, nastaviteľný prah SWR je od 0.5 do 1.5. Osvetlený LCD display ma riadenie kontrastu, merač frekvencie a čiarkové bar zobrazenie SWR a akustickú signalizáciu SWR s riadením hlasitosti.

Na zadnom panely sa nachádzajú dva PL-239 konektory pre anténu, jeden SO-239 konektor pre prepojenie transceivera a svorka pre symetricky napájanú anténu a pre drátovú anténu rôznej dĺžky. Má vstavanú napájaciu výhybku využiteľnú pre napájanie po koaxiálnom kábly od vysielača. Má konektor pre interface ku kompatibilným TCVRum. Dialkové napájanie cez výhybku MFJ4116, alebo priamo z externého adaptéru 12V DC/1A.

Tohto skvelého pomocníka používam na KV pásmo. Údajne vyladí aj špagát.

Parametre:

Frekvenčný rozsah: 1.8-30 MHz
Výkon: 200 W SSB/CW
Impedancia: 6-1600 Ohms
SWR: 32:1
Napájanie: 12V DC, 1A
Rozmery: 165 x 70 x 191mm
Hmotnosť: 1,1 Kg


Káblové adaptéry pre MFJ-929:

MFJ-5114K - Káblový adaptér pre Kenwood a kompatibilné zariadenia
MFJ-5114I - Káblový adaptér pre Icom a kompatibilné zariadenia
MFJ-5114Y - Káblový adaptér pre Yaesu a kompatibilné zariadenia
MFJ-5114Y3- Káblový adaptér pre FT-1000MP, FT-9000 Yaesu
MFJ-5114Y4 - Káblový adaptér pre FT-2000 Yaesu

Detailnejšie informácie na stránke výrobcu MFJ 929

Na stiahnutie manuál v angličtine ku staničke: Feidaxin FD-880pdf


Viacpásmová vertikálna anténa Moonraker GP-2500 (3.5-57 MHZ) HF/6M

Moonraker GP-2500.jpg

Ide o viacpásmovú vertikálnu anténu pracjujúcu v pásmach 6m-10m-12m-15m-17m-20m-30m-40m-75m-80m. Vhodná anténa pokiaľ chcete disponovať viacerými pásmami a nemáte priestor pre smerovky. Anténa nedisponuje radiálmi.

Táto šikovna viacpásmová vertikálna anténka slúži u mňa na domácom QTH ako hlavná anténka pre KV pásmo. Majestátne sa díva zo strechy paneláku na celú Banskú Bystricu, Nízke Tatry a nepohŕda ani nad pohľadom na Kremnické vrchy. Na výťahovej jopke sa nachádza konzola ktorá je predĺžená o 2 metrovú tyč a na jej konci je uchytená táto anténka. S dĺžkou 7 metrov statočne bojuje proti vetru, ktorý sem tam navštívy Banskú Bystricu. Spoje sú ušetrené vulkanizačnou páskou a prekryté ešte aj izolačnou páskou.

Parametre:

Frekvenčný rozsah: 3,5 - 57 MHz
Pásma: 6m-10m-12m-15m-17m-20m-30m-40m-75m-80m
Výkon: 250 W
Impedancia: 50 Ohms
TX: 3,5-57 MHz
RX: 2-90 MHz
SWR: 1.5:1
Konektor: SO239
Dĺžka: 7,13 m
Hmotnosť: 3,8 Kg


Detailnejšie informácie na stránke Moonraker GP-2500Dual bandová anténa Yagi DK7ZB 144/432 MHz

Dual bandová smerová anténa Yagi YZ od OK5IM.jpg

Ide o dual bandovú Yagi smerovú VHF / UHF anténu skladajúcu sa z 5 elementov určených pre 2m a 8 elementov pre 70 cm z dielne OK5IM. Táto skvelá smerovka slúži ako hlavná anténa pre UHF / VHF. Momentálne je namierená napevni smerom niekde pod Bratislavu. Neskôr keď to bude možné sa časom dočká aj rotátoru.

Parametre:

Frekvenčný rozsah: 144 MHz / 432 MHz
Pásma: 2m a 70 cm
Zisk: 8,45 dB - 2 m / 8,86 dB - 70 cm
Konektor: N
Dĺžka: 175 cm
Váha: 1,8 Kg


Detailnejšie informácie na stránke Yagi DK7ZB

e-shop Yagi DK7ZBDual bandová anténa Hoxin MA-200

Dual bandová anténa MA-200.jpg

Ide o dual bandovú vertikálnu VHF / UHF anténu skladajúcu sa z dvoch vertikálnych častí a 3 radiálov. Táto anténka slúži ako záložná v prípade poškodenia hlavenj antény a občas poslúži aj na portejbli.

Parametre:

Frekvenčný rozsah: 144 - 146 MHz / 430 - 440 MHz
Pásma: 2m a 70 cm
Výkon: 200 W
Impedancia: 50 Ohm
Zisk: 6,5 dB - 2 m / 9,5 dB - 70 cm
SWR: 1.5:1
Konektor: N
Dĺžka: 255 cm
Hmotnosť: 1,5 Kg


Detailnejšie informácie na stránke MA-200PSV meter Team SWR 1180P


Jednou z vecí ktoré bolo potrebné si dokúpiť bol PSW/W meter. Pomocou neho sa dá naladiť anténa tak aby mala čo najnižšie PSV a anténa fungovala najlepšie ako mohla.


Parametre:

Frekvenčný rozsah: 1,7-30 MHz
Impedancia: 50 ohm
Rozsahy: 10/100 W
Tolerancia: 15%
Rozmery: (šxvxh) 135x60x70mmAnténny prepínač Opek CX-3


Občas pri súťaží skúšame viac antén a stále odkrúcanie a prikrúcanie nikoho nebaví a tak som si zaobstaral tento anténny prepínač. Dokáže prepínať medzi tromi anténami.


Parametre:

Výkon: 1000W (CW)
Vstup: 1 x PL239
Výstup: 3 x PL239
V.S.W.R.: menej 1.2:1
Rozmery: 90mm, 55mm, 73mm

S pozdravom 73, 55                                                                                                   FoXo BB

Hobby