.: Citizen Band (CB) :.

Čo je to CB?

Je to z anglického slova "Citizen Band" (Občianske pásmo). Z toho vyplýva všeobecne známa
značka (cíbí;) U nás sa dostáva do povedomia výraz CB-čkár. CB umožňuje každému z vás komunikáciu či už na vysielanie alebo príjem a združuje veľké množstvo priaznivcov. Množstvo ľudí používa CB na zábavu, prácu a na zbližovanie ľudí alebo tým ktorí sú v núdzi. V dnešnej dobe je odhad CB-čkárov na celej zemi okolo 40 až 50 miliónov ľudí. CB používa pásmo s frekvenciou 27 MHz. Niektorí ich volajú aj 11m, pretože vlna, ktorá sa vysiela má 11 metrov. Na Slovensku máme vyhradených 40 kanálov, ktoré povolil Slovenský telekomunikačný úrad (TÚ SR) Česká republika má povolených až 80 kanálov. Každoročne sa konajú rôzne súťaže napr. portejblová liga - každá expedícia musí nazbierať čo najviac bodov. Body sa získavajú za dĺžku spojenia v km a ak je to cez hranice, tak sú za to tiež body. Poľný deň - ide o čo najväčší počet spojení. Povolený výkon na CB sú 4W!

Dosah CB

Dosah CB je veľmi často ovplyvňovaný mnohými faktormi - miestom, typom antény, vzájomnou polohou rádiostaníc a rušením. Najlepšie podmienky na vysielanie sú v otvorenej krajine, kopce, vodná plocha, v rovine a na vodnej ploche. Horšie podmienky sú v mierne kopcovitých krajinách a v miestach, kde je zástavba. Najhoršie podmienky sú v mestách. Dobrá kvalita vysielania záleží aj od ionosféry, ktorá ovplyvňuje druh odraz rádiových vĺn do väčšej diaľky. Ionosféra najhoršie ovplyvňuje vlny v letných mesiacoch a cez deň. Najlepšia je v nočných hodinách a v zime. Orientačne sa dosah základovej stanice s väčšou anténou proti rovnakej rádiostanici pohybuje okolo 40 až 120 km. V lepších podmienkach ako sú napríklad (Portejbl) čiže vysielanie na kopcoch, sa dá dosiahnuť aj 350 až 450 km. To všetko môžeme dosiahnuť vďaka výkonu rádiostanice, ktorá má výkon 4 W. Sú aj koncové zosilňovače, ale tie sú zakázané.

Ako začať?

Každý, kto si zaobstará CB staničku by si mal zvoliť svoju "volačku" teda svoj volací znak, aby ostatní na kanáli vedeli s kým majú tú česť. Volačka sa obvykle skladá z mena alebo prezývky a skratky mesta z ktorého ste. Keď sa vás bude niekto pýtať na vaše "QTH" odpoviete mu miesto z kade vysielate teda vašu polohu. Ak vysielate od kamaráta, treba povedať Vašu volačku a za ňou "portejbl" a miesto z kade vysielate. Ak vysielate z rádiostanice určenej do auta, tak miesto portejbl poviete "mobil". Základným pravidlom pred vysielaním je uistiť sa, či na danom kanáli nikoho nebudete rušiť. Ak na kanáli prebieha rozhovor a my sa chceme do neho zapojiť, počkáme si kým bude pauza a do rozhovoru vstúpime so slovom "brejk". Po tejto výzve môžeme začať hovoriť ak počujeme "poď brejk" a predstavíme sa volačkou. Každý CB-čkár sa s vami rád porozpráva. Ak zistíte, že ste na kanáli sami a chcete s niekým komunikovať, zavoláte "všeobecná výzva na kanál". Na túto výzvu zareagujú všetci, ktorí sú na kanáli a v dosahu vysielania a chcú s vami nadviazať spojenie. Ak bude od Vás chcieť protistanica "REPORT" nemusíte sa ľakať. Skladá sa z dvoch písmen R = rádio a S = Santiago. Rádio znamená zrozumiteľnosť protistanice a udáva sa väčšinou od 1 po 5, pričom 1 je najhoršia zrozumiteľnosť a 5najlepšia. Santiago udáva väčšina nových rádiostaníc na displayi. Volá sa to S-Meter. Je to kvalita signálu od hodnoty 1 po 9, pričom 1 je najhoršia zrozumiteľnosť a 9najlepšia. Zápis reportu potom vyzerá asi takto "report pre teba je 59". Prvé číslo je Rádio a druhé Santiago. Keď je protistanica veľmi blízko tak môže byť report 59+. Vtedy zasrandujeme a povieme, že signál ide rozbiť display. Pri súťaži sa udáva ešte aj lokátor, ktorý udáva vašu presnejšiu polohu. Svet je rozdelený do lokátorových štvorcov o veľkosti 5x5 metrov. Niečo ako GPS súradnica len menej presnejšia. Zápis lokátoru môže vyzerať napríklad aj takto JN98LR. Podľa lokátorovej mapy alebo aplikácie či programu z neho vyčítame, že sa protistanica nachádza blízko Skalky. Ak vysiela tak to bude určite priamo pár metrov od vysielača na Skalke. Moje domáce QTH je v lokátorovom štvorci JN98OS. Podľa týchto lokátorov sa potom vie pomocou programov a aplikácií určiť aj približná vzdušná vzdialenosť medzi vysielacími stanicami.

Rádio (zrozumiteľnosť)

1 = žiadna zrozumiteľnosť
2 = občas rozumieť
3 = obtiažna zrozumiteľnosť
4 = zrozumiteľnosť je dobrá
5 = výborná zrozumiteľnosť

Santiago (signál)

Je to sila signálu a tu zistíte na vašej staničke, ak je vybavená "S-metrom", ktoré udáva na Vašej
staničke čásla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, +10, +20, +30, +40, +50, +60 atď. Zistíte ju len vtedy, keď vysiela protistanica. Výsledný report môže teda vyzerať takto: 58, 5=rádio a 8 = santiago

Doporučené používanie CB kanálov

1. kanál - zvolávací kanál (tu sa nachádza väčšina staníc a po nadviazaní rozhovoru sa dohodnete na spoločnom kanáli)
3, 22 a 33. kanál - opakovač
15 kanál zvolávací kanál na SSB
9. kanál - tento kanál slúžia na tiesňové volania a je medzinárodne uznávaný. A.R.E.S. - Amateur Radio Emergency Service
10. kanál - na tomto kanáli vysielajú vždy predovšetkým vodiči kamiónov, s ktorými je vždy sranda nadviazať spojenie. Dozviete sa mnoho nových a zaujímavých vecí.
24 a 25 kanál - tieto kanály sú povolené skôr pre digitálne vysielanie a nemali by sa na nich vysielať bežné rozhovory.

Niekoľko skratiek a značiek

Pri vysielaní sa používajú skratky a značky ako som niektoré už uviedol vyššie, tú sú niektoré
presnejšie popísané. Niektoré na pásmach ani nebudete počuť, a nie všetky sú oficiálne a zaužívané. Tieto Skratky a Q-Kódy väčšinou používajú telegrafisti (CW)

Používané skratky
 
Najpoužívanejšie Q-Kódy
 
55 Veľa šťastia QRB Vzájomná vzdialenosť medzi stanicami
73 Zdravím Ťa (pozdrav) QRM Môj príjem je rušený inými stanicami
88 Cmuk (pre ženy) QRP Mám znížiť výkon?
AM Amplitúdová modulácia QRZ Kto ma volá?
FM Frekvenčná modulácia QSL Môžete mi potvrdiť príjem?
BAND Frekvenčné pásmo QSO Samotné spojenie
DX Diaľkové spojenie QSY Mám prejsť na inú frekvenciu?
CQ Všeobecná výzva QTH Aká je tvoja poloha?
GP Vertikálna anténa QZF Nalaď si svoj vysielač na moju frekvenciu.
RS Report QTR Koľko je presne hodín?
RX Prijímač, prijímanie QTC Koľko telegramov máte k vysielaniu?
PSV Pomer stojatých vĺn QSP Môžete to posunúť stanici...?
TX Vysielač, vysielanie QRA Akú máš volačku?
TRX Transceiver (rádiostanica) QRG Aká je moja presná frekvencia?
44 Dobrú noc QRH Kolíše moja frekvencia?
74 Nenechaj sa vytočiť QRI Aký je tón môjho vysielania?
99 Choď do ... QRK Aká je čitateľnosť mojich morseových značiek
107 Nech sa ti blesky vyhýbajú QRL Si zamestnaný?
600 Mám telefón QRN Si rušený atmosférickým rušením?
ANT Anténa QRO Mám zvýšiť výkon?
BCI Rušenie rozhlasu QSA Aká je sila mojich značiek?
PSE Prosím QSB Kolísa sila mojich značiek?
HAM Rádioamatér QSD Je moje klučovanie nezrozumiteľné?
TNX Ďakujem QSK Môžete ma počúvať medzi vašimi znač.?
TVI Rušenie TV QRQ Mám vysielať rýchlejšie?
YL Slečna QRS Mám vysielať pomalšie?

Frekvenčná tabuľka MHz

Kanál č. 1 26.965 MHz Kanál č. 21 27.215 MHz
Kanál č. 2 26.975 MHz Kanál č. 22 27.225 MHz
Kanál č. 3 26.985 MHz Kanál č. 23 27.255 MHz
Kanál č. 4 27.005 MHz Kanál č. 24 27.235 MHz
Kanál č. 5 27.015 MHz Kanál č. 25 27.245 MHz
Kanál č. 6 27.025 MHz Kanál č. 26 27.265 MHz
Kanál č. 7 27.035 MHz Kanál č. 27 27.275 MHz
Kanál č. 8 27.055 MHz Kanál č. 28 27.285 MHz
Kanál č. 9 27.065 MHz Kanál č. 29 27.295 MHz
Kanál č. 10 27.075 MHz Kanál č. 30 27.305 MHz
Kanál č. 11 27.085 MHz Kanál č. 31 27.315 MHz
Kanál č. 12 27.105 MHz Kanál č. 32 27.325 MHz
Kanál č. 13 27.115 MHz Kanál č. 33 27.335 MHz
Kanál č. 14 27.125 MHz Kanál č. 34 27.345 MHz
Kanál č. 15 27.135 MHz Kanál č. 35 27.355 MHz
Kanál č. 16 27.155 MHz Kanál č. 36 27.365 MHz
Kanál č. 17 27.165 MHz Kanál č. 37 27.375 MHz
Kanál č. 18 27.175 MHz Kanál č. 38 27.385 MHz
Kanál č. 19 27.185 MHz Kanál č. 39 27.395 MHz
Kanál č. 20 27.205 MHz Kanál č. 40 27.405 MHz

Ako som sa dostal k CB?

Ani neviem, kde mám začať. Už ako malý chlapec som mal záujem o vysielačky. Sledoval som rôzne seriály a filmy s touto tematikou. Prvý krát som sa dostal do kontaktu s vysielačkou tiež ako malý, keď som sedel v autobuse a ku mne si prisadol policajt. Zahľadel som sa mu na opasok, na ktorom mal zavesenú služobnú vysielačku. Nevedel som sa vynadívať a chcel som ju mať v ruke hneď! Ale ako to poviem policajtovi, že si chcem obzrieť jeho vysielačku? Prihovoril som sa mu a po dlhšej dobe nášho rozhovoru som spomenul vysielačku. Opýtal sa ma či si ju chcem obzrieť. Môj výraz v tvári asi opisovať nikomu nemusím. Jasné, že som mu povedal áno. Odopol si ju a podal mi do ruky. Bol som prekvapený jeho prístupom a zároveň šťastný. Povedal mi, že keď budem raz veľký a stanem sa policajtom budem aj ja vlastniť takúto vysielačku. Odvtedy bol môj sen byť ako inak mužom zákona. Keď som sa dozvedel, že aj požiarnici a záchranné zložky majú takúto techniku, nevedel som sa rozhodnúť čím budem, až budem raz veľký. O pár rokov neskoršie som na burze zahliadol hračkárske vysielačky. Burza typu šušťáky aaddiiddaass a samé podobné veci v 80-90 rokoch. Hneď som ich musel mať. Musel som dlho o ne bojovať, pretože boli drahé a rodičia mi ich nechceli kúpiť. Ale čo dospelý narobí, keď zbadá psie očká? Išlo o vysielačky, ktoré určite každý z vás pozná Walkie Talkie. Niekoľko 9V batérii v zásobe a neustále ohnutá alebo zlomená anténa. Pre mňa ako malého chlapca to bola bomba. S kamarátmi a spolužiakmi sme sa hrali na vojakov a používali pri tom vysielačky. Proste super. Keď som bol u babky v Levoči na návšteve cez letné prázdniny, zobral ma strýko na malý výlet pešo niekoľko km od mesta Levoča. Cestou späť sme stopovali, pretože som nevládal a podarilo sa nám zastaviť tirák. Áno tak som dlho v mojej mladosti volal každý kamión. Nasadli sme a ja som zbadal vysielačku. Bola iná ako som dovtedy videl. Vždy ju mal každý v ruke, no kamionista nie. Išlo samozrejme o mobilku. Názov tej staničky si nepamätám, pre mňa to bola proste vysielačka. Nemal som slov pretože som nevedel, či sa mám tešiť z toho, že sa veziem v krásnom tiráku alebo z vysielačky. Dovolil mi ju aj použiť a porozprávať sa s ostatnými kamionistmi. Boli to moje naj naj prázdniny, aké som dovtedy mal. Čím som bol starší túžil som po poriadnej vysielačke viac a viac. Veril som, že sa určite k nej čoskoro dostanem. Bohužiaľ jedného dňa, čo bol pre mňa vtedy asi najhorší deň som sa dozvedel, že môj sen stroskotal. Už si ani poriadne nepamätám na pána, ktorý zmaril môj sen mať niekedy vysielačku. V podstate mi oznámil, že nielenže je vysielačka poriadne drahá ale pre bežných smrteľníkov je v podstate nedostupná. Bol som mladý a o vysielačkách som nemal ani šajnu, takže som milému pánovi všetko uveril na niekoľko rokov. Prišla stredná škola, kedy som sa dostal aj do partie ľudí pracujúcimi s internetom. Robili lokálne siete s možnosťou pripojenia sa na internet. Pridal som sa k nim a vtedy som spoznal super človeka Gyra BB. Gyro sa okrem internetu venoval aj vysielačkám a práve on mi vytrhol tŕň zo srdca, keď mi oznámil že k vysielačkám sa dokáže dostať aj bežný človek ako ja a ukázal mi čaro krásy CB. Ak si dobre pamätám písal sa rok 2001. Začal som ho otravovať a kládol som mu kopec otázok. O mesiac neskôr som mal aj ja už svoje CB. Kúpil som vysielačku rúčku Allamat 27 od kamaráta Peťa za 800 Sk, ktorý tiež fungoval na sieti. Začal som tráviť večerné romantické vysielanie na balkóne s Allamat 27 a teleskopickou anténou. Teda to vysielanie skôr vyzeralo počúvaním ostatných na pásme a občasným nesmelým stlačením PTT. Priznávam, hanbil som sa ešte, keďže som niekoho ani nepoznal. V tom čase bolo na pásme v BB veľa nadšencov. Náš domovský kanál bol a stále je 26. Po nejakom tom mesiačiku som sa osmelil a začal brejkovať a dávať výzvy. Huba mi išla ako ženskej a nešlo ma zastaviť. A tak som sa v tom istom roku stal aj členom Banskobystrického klubu BARBAKAN KLUB. Viacmennej som osobne poznal len pár členov, ale to sa v roku 2004 zmenilo. Najviac som bol prekvapený keď som zistil, že sused z vedľajšieho paneláku Milan Vosko OM7AMV je rádioamatér. Vždy som tušil, že tie monštrá na streche paneláku nebudú na sledovanie mimozemskej aktivity. Veľa antén a kopec zvedených káblov do balkónu. Človek mal pocit, že tými hrubánskymi káblami vedie elektriku niekoľko KW a ono to nakoniec boli koaxy a rádioamatérske antény. Žiadny ufóni. V roku 2004 som sa dostal na moje prvé Slovensko-české stretnutie rádioamatérov, ktoré sa konalo na Donovaloch. Tam som spoznal aj zvyšok členov Barbakanu ale aj kopec iných skvelých ľudí. Viete čo to vtedy pre mňa bol za šok? Žiť v tom, že žiadna vysielačka sa nikdy nebude konať pretože ju môžu mat len policajti, požiarnici a podobné zložky a zrazu som sa ocitol na stretnutí, kde bolo stovky ľudí, ktorí používali vysielačky. Stretnutie dopadlo super a odchádzal som z neho s novými známosťami a dobrým pocitom. S Allamatkou 27 som na balkóne či v lete alebo zime šaškoval ešte dáky ten čas. V roku 2005 klub Barbakan usporiadal stretnutie tentoraz nie na Donovaloch ale na Skalke. Tam som si zadovážil svoju prvú mobilku. Ako sa hovorí bola to láska na prvý pohľad. Allamat 296 za 4000 Sk. Či nebudem jesť týždeň alebo mesiac mi bolo jedno, musel som za ňu utratiť všetky moje peniaze. Predal mi ju predajca CBONE Ľubo z Handlovej alias Nautilus. Už len zohnať anténu, kábel, konzolu a povolenie montáže na strechu. Všetko som zohnal aj keď si už poriadne nepamätám od koho som splašil používanú anténu lambda ½. Tarzan BB mi ju trošku zreparoval a vyrovnal nakoľko vyzerala ako rybárska udica na ktorú sa práve chytil obrovský kapor. Doma som na tretí pokus úspešne navŕtal 30 mm dieru a natiahol hore na strechu FXP trubku. Vtedy nám práve zatepľovali panelák a tak sa trubka schovala pekne pod zateplenie. Namontovala sa konzola ktorú mi pozváral Elvis BB. Natiahol sa cez trubku koax RG-213, ktorý som kúpil na stretnutí Remata a Tarzan BB znovu pomáhal pri letovaní konektorov a ladení antény. Ako vidíte všetko mi pomáhali členovia Barbakan klubu. Vysielanie z domáceho poriadneho QTH mohlo začať ako sa patrí. Zrazu som sa nerozprával len s Banskou Bystricou ale aj so Zvolenom, či so súťažnými expedíciami na portejbloch. Tie som počuť veru nemal, pretože po stretnutí na Donovaloch som sa na CB vrhol ešte viac a spolu s novými informáciami to nebol žiadny problém sa takejto súťaže zúčastniť. Pravidelne som sa v roku 2004-2006 zúčastnil Slovenskej Portejblovej Ligy (SPL). Na kopce s ťaž kými baterkami, stožiarom a kopec príslušenstva sme sa po Slovenských kopcoch tárali pravidelne do roku 2005 Gyro BB, Peki BB a ja FoXo BB. Slovami sa nedá opísať, aký som bol vtedy nadšený z tohto koníčka. Na portejbloch sme boli snáď každý víkend. V roku 2005 sme pre náš klub získali prvé miesto v súťaži. Bol to ťažký boj o prvenstvo do poslednej chvíľky s expedíciou K120. Rok 2006 sa opakoval rovnako. Boj s exp. K120 do poslednej chvíľky. Tentoraz sme nabrali pri súťaži aj nové posili ako MacGyver BB, Miro BB, Tarzan BB a občas prišiel hosťovať Števo ZV z exp. Mafia, ktorému chýbalo vysielanie. Na oplátku Pekiho a mňa zas Števo zobral na hosťovanie do exp. Mafia. A tak sme opäť v roku 2006 získali prvé miesto. Počas týchto dvoch súťažných rokoch bolo na kopcoch super. Precestovali sme časť Slovenska a videli kúsok jeho krásy v podobe hôr a výhľadu z kopcov. Zažili sme horúce dni ale aj trocha mrazivé ako je Veľká Javorina, kde ani horák v aute nepomáhal vyprodukovať dáke to teplo. Od roku 2005 som sa zúčastňoval stretnutia rádioamatérov v Holiciach, kde ich bolo omnoho omnoho viacej ako na našich lokálnych stretnutiach. Dokonca o našej expedícii sa neustále hovorilo, pretože spojenia sme robili aj s našimi bratmi z Čiech. Tu som si kúpil aj svoju prvú PMR stanicu Kobru. Ako skončila stredná škola a napokon aj výška a ja som začal pracovať akosi ostalo zrazu menej času na všetky hobby. Zásluhu v tom mala istotne aj ženská. Dáko sme sa ale z CB odmlčali viacerí. Prišli povinnosti, rodina či odcestovanie do iného mesta. Veľkú zásluhu má aj internet a sociálne siete ci rôzne chatovacie programy. Občas, keď sa mi podarí tak sa zúčastním aspoň Éteru Bez Hraníc (EBH) ako exp. Barbakan alebo kontrolná stanica. Dlhšiu dobu si plánujem spraviť aj licenciu na rádioamatérskych skúškach, ale nejak sa neviem dotlačiť do učenia a strach zo skúšok tam hrá tiež svoje %. Dúfam však, že sa mi to čoskoro podarí. Snáď sa článok aspoň trochu páčil. S pozdravom FoXo BB a na záver 73.

článok: FoXo

.: Fotogaléria :.

S pozdravom 73, 55                                                                                                   FoXo BB

Moja zbierka CB staničiek a príslušenstva

Allamat 296 (Mobilka)

Túto šikovnú staničku som si kúpil na celoslovenskom CB stretnutí Skalka, ktoré sa uskutončnilo dňa 16. až 18. Septembra 2005. Stretnutie usporiadal náš Bansko Bystrický klub BARBAKAN. Stanička ma vyšla v tom roku na 4000 Sk nová aj so zárukou. Kupoval som ju od Ľuba z Handlovej, ktorý má volačku Nautilus. Stanička má pekný dizajn a je hlavne spoľahlivá. Na nete síce písali, že sa kazí, no mne sa k dnešnému dňu 7.2.2016 pokazil akurát tak mikrofón. Lepšie povedané ani nie mikrofón ako obal kabeláže. Tú som teda prelepil izolačnou páskou. Staničku som si kupoval hlavne ako mobilku, ktorú som chcel brávať hlavne na portejbl na súťaže no a mimo portejbla by bola doma na stole. No a aj sa tak udialo.


Parametre:

Počet kanálov: 40 FM
Frekvenčný rozsah: 26,965-27,405 MHz
Napájanie: 13,8 V
Odber: max. 1,5 A
Rozmery: 150-40-157 mm
Hmotnosť: 1000 g
Citlivosť: 0,5 microV/20 dB SINAD
Selektivita: min. 60 dB
Výkon NF zosilovača: 2 W/8 ohm
Výstupný výkon: 4 W
Modulácia: FM
Kmitočtový zdvih: max. 2 kHz
Obsahuje: stanica, mikrofón, držiak a napájací kábel
Funkcie:KARUSEL, DOWN/UP, SCAN, DW, EMG, BAND, SQ, RF-Gain, AUTO-Q, BATT, BEEP, FUN, LAMP, LCR, LOCK, MON, RPT, S-metr, velký LCD displej, 7 pamětí, mikrofon s ovládáním některých funkcí


Na stiahnutie:

Manuál ku staničke: Allamat 296pdf

Schéma ku staničke: Schéma Allamat 296pdf


Allamat 27 (Rúčka)


Toto bola moja prvá stanička, ktorú som kúpil za 800 Sk od kamaráta. On už s tým skončil a potreboval peniaze. Kúsok mu bolo aj lúto. Ja som ju hneď vyskúšal a bol som konečne CB pozitív. Prišli ale matury a už som nemal na ňu čas. Teraz po maturách sa jej nadalej venujem ale skôr sa budem venovať Allamatke 296. Inak je to dobrá stanička a pre začiatočníka je ako vyšitá. Odporúčajú ju 9 Foxíkovia s 10. Ten desiaty ešte vysiela a nechce sa mu prestať. Je dobrá aj na používanie na portejbloch. Za opaskom celkom pekne slusi, vyzerate s nou ako daky profesionál.


Parametre:

Počet kanálov: 40 FM
Frekvenčný rozsah: 26,965-27,405 MHz
Napájanie: 13,2 V ss (nebo 9 x 1,5 V - AA)
Rozmery: 55-130-36 mm
Hmotnosť: 400 g
Citlivosť: 0,5 microV/20 dB S/N
Selektivita: min. 70 dB
Výstupný výkon: 4 W/1 W
Modulácia: FM
Funkcie:DOWN/UP, SCAN, DW, EMG, CH 19, POWER SAVE, HIGH/LOW, BEEP, LCR, LGT, LOCK, MON, SQUELCH, S-metr, TNC konektor, přímá volba kanálu, podsvětlený LCD displej, paměti

PSV meter Team SWR 1180P


Jednou z vecí ktoré bolo potrebné si dokúpiť bol PSW/W meter. Pomocou neho sa dá naladiť anténa tak aby mala čo najnižšie PSV a anténa fungovala najlepšie ako mohla.


Parametre:

Frekvenčný rozsah: 1,7-30 MHz
Impedancia: 50 ohm
Rozsahy: 10/100 W
Tolerancia: 15%
Rozmery: (šxvxh) 135x60x70mm

Anténny prepínač Opek CX-3


Občas pri súťaží skúšame viac antén a stále odkrúcanie a prikrúcanie nikoho nebaví a tak som si zaobstaral tento anténny prepínač. Dokáže prepínať medzi tromi anténami.


Parametre:

Výkon: 1000W (CW)
Vstup: 1 x PL239
Výstup: 3 x PL239
V.S.W.R.: menej 1.2:1
Rozmery: 90mm, 55mm, 73mm

Hobby